Välkommen till Projekt Lom

De flesta med intresse och engagemang för natur och fåglar låter sig bli fascinerade och kanske förtrollade av en fin lom-upplevelse med dess syn- och hörselintryck; under skogspromenaden, fågelexkursionen, kanotturen eller kanske från sommarstugan med utsikt över en lomsjö. Fascinationen delar vi med många, både i tid och rum. Få andra fågelarter har spelat lika stor roll i myter och folktro – i hela det område i norra Europa, Sibirien och Nordamerika där vi träffar på en eller flera av världens fem lomarter.

 

I Sverige häckar två lomarter; storlommen vid de klarvattenssjöar som så intimt förknippas med det nordiska landskapet, och smålommen vid små skogstjärnar och myrgölar som också bidrar till att ge vår naturmiljö dess karaktär. Huvuddelen av de europeiska bestånden (utanför Ryssland) finns i de nordiska länderna, så vi har ett internationellt ansvar för båda arternas långsiktiga överlevnad.

 

1994 startade Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening tillsammans Projekt LOM, för att samordna lokala och regionala insatser på olika håll i landet, och att initiera ett rikstäckande arbete för att få bättre kunskap om häckning och problembild. Sedan 2015 är Projekt LOM en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige.

Foto: Anders Svensson
Foto: Anders Svensson

Kärnan i verksamheten är årliga uppföljningar av de två lomarternas häckningsutfall. Mer än 500 personer har medverkat i inventeringarna under ett eller flera år, och senare år har ungefär 150 personer deltagit mera regelbundet. Tillsammans har vi byggt upp en kunskap som glädjande nog tillåter en mer positiv bedömning av framtidsutsikterna för storlommen, medan prognosen för smålommen är fortsatt bekymmersam. Lommarna är långlivade fågelarter som börjar häcka först när de är några år gamla och det blir bara en eller två ungar vid varje lyckad häckning. Sett i det perspektivet finns fortsatt behov av långsiktig uppföljning.

Det vore roligt om du vill och har möjlighet att medverka i det fortsatta arbetet; t.ex. genom att följa upp häckningen i en storlomssjö eller smålomstjärn som du kanske redan besöker under dina utflykter och exkursioner. Då kan du bidra med ännu några pusselbitar till bättre kunskap och förvaltning av två fågelarter där vi har ett internationellt ansvar. Som bonus får du garanterat härliga fågel- och naturupplevelser.

Enklast kontaktar du oss i Projekt LOM genom vår kontaktperson, Mats Eriksson (eriksson.tommered@telia.com, tel. 070-609 94 33).

Nyhetsbrevet LOM-hört

Reflektion. Foto: Kristina Eriksson

24 apr 2019

LOM-hört 50 våren 2019

2018 blev den 25:e säsongen med Projekt Lom. En kortfattad sammanfattning blir som följer: Det går ganska bra för storlommen,…

21 dec 2018

LOM-hört 49 hösten 2018

Vi har just avslutat den 25:e häckningssäsongen sedan Projekt LOM startades upp 1994, som ett gemensamt initiativ av Svenska Naturskyddsförening…

1 mar 2018

LOM-hört 48 våren 2018

De är väl få människor med det minsta intresse för sin omgivning och den natur man vistas i som inte…

Foto: Bengt Lundell

1 nov 2017

LOM-hört 47 hösten 2017

Med häckningssäsongen 2017 just bakom oss har Projekt LOM varit verksamt i 24 år. Flertalet av er har redan hört…

1 mar 2017

LOM-hört 46 våren 2017

Nu är det snart dags för den 24:e säsongen för Projekt LOM, sedan starten 1994. Naturligtvis hoppas jag på din…

1 nov 2016

LOM-hört 45 hösten 2016

Den 23:e säsongen efter att Projekt LOM startades upp 1994 är nu till ända. Jag hoppas att det har blivit…