Artfaktablad

Bilderna på lommarna hämtade från Lars Jonssons fina bok ”Lommar”.
Ett tack till författaren som välvilligt ställt bilderna till förfogande.


BirdLife Internationals och IUCN:s rödlistebedömningar för Europas fågelarter, 
Här är fler länkar med information om fågelskydd, status och trender hos bl.a. lommarna

 

Artfaktainformation från ArtDatabanken
Artfakta med länkar direkt till
storlomsmålomsvartnäbbad islom,  och vitnäbbad islom.

 

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0 och http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/EuropeanRedListOfBirds_June2015.pdf för mer detaljerad information.

 

Detaljdata återfinns via http://www.iucnredlist.org/details/22697834/1 för storlom,
http://www.iucnredlist.org/details/22697829/1 för smålom,
http://www.iucnredlist.org/details/22697842/1 för svartnäbbad islom
och http://www.iucnredlist.org/details/22697847/1 för vitnäbbad islom.

 

EU-kommissionens rapportering om populationsnivåer och trender hos Europas fågelarter, i linje med artikel 12 i Fågeldirektivet, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm. Direktlänkar med data för perioden 2008-2012 för storlom, http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A689, smålom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-Aoch http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-B, svartnäbbad islom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A003 och vitnäbbad islom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A502.

 

Wetland Internationals skattningar av världspopulationerhttp://wpe.wetlands.org/, med artvisa länkar för storlom, http://wpe.wetlands.org/search?offset=1&form%5Bspecies%5D=Gavia+arctica&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
smålom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+stellata&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
svartnäbbad islom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+immer&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5
och vitnäbbad islom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+adamsii&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5

 

Helsingsforskommissionens (HELCOM) rödlistebedömningar för arter i Östersjönhttp://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species och http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds vad gäller fåglar. Detaljinformation för storlom, http://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20arctica%20(wintering%20population).pdfoch smålom http://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20stellata%20(wintering%20population).pdf