Informationsskyltar

För att informera och vädja om hänsyn till häckande storlommar eller smålommar, t.ex. vid välbesökta storlomssjöar och i terrängen kring smålomstjärnar, har Projekt LOM tagit fram informationsskyltar med text på svenska, tyska och engelska (klicka på respektive skylt för att ladda upp PDF:n för utskrift).

Skyltarna kan laddas ner som pdf-filer och de bör plastas in innan de sätts upp.

Det finns möjlighet att ändra i texten, t.ex. om man vill lägga till namnet på en storlomssjö. Det kan också vara bra att informera om en lokal eller regional förening eller en person med lokalkännedom, som kan kontaktas för mer information. Man kanske också vill ha med en logga för en lokal eller regional natur- eller fågelskyddsförening. Hör av dig om du vill ha WORD-filer för att arbeta med texten på egen hand.

Det rekommenderas att markägare eller liknande kontaktas innan man sätter upp skyltarna.

Har man inte möjlighet att på egen hand ordna med utskrifter och inplastning kan vi skicka över inplastade skyltar till ett självkostnadspris, 50 kr per skylt (inkl. porto). För att beställa skyltar eller word-filer kontaktar du:

Mats Eriksson
Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome;
tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33,
e-post eriksson.tommered@telia.com.