Rapporteringsinformation

Storlomssyskon. Foto: Leif Flydén
Smålomssyskon. Foto: Leif Strandberg
En viktig del av arbetet inom Projekt Lom är uppföljningen av häckningsresultaten hos storlom och smålom. Arbetet sker helt på frivillig och ideell basis, och alla uppgifter välkomnas. Observera att ”negativ ” information, t.ex. att häckningen misslyckats, att ett lompar vistats stadigvarande i en sjö utan att häcka eller att lommar överhuvudtaget inte setts i sjön, är precis lika värdefull som ”positiva” resultat om lyckade häckningar.
 

Efter häckningssäsongens slut, och senast 1 november, skickas rapporterna till Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome eller till e-post eriksson.tommered@telia.com. Använd blanketterna för smålom respektive storlom. Tag gärna del av rapporthandledningen.

Du kan också rapportera via ARTPORTALEN  – hur detta bör gå till kan du också läsa i rapporthandledningen

 
Du är välkommen att kontakta Mats Eriksson (tel 070-609 94 33, eriksson.tommered@telia.com) om frågor om inventeringarna.
 

Du kan skriva ut rapporthandledning och rapportblanketter i Word(pdf)-format från nedanstående länkar: