Detta är Projekt Lom

Storlomsflax. Foto: Pekka Lehtonen

Vi har ett internationellt ansvar för lommarna. I Sverige häckar 5500-7000 par av storlom, och ungefär 1600 av smålom. Tillsammans med Finland och Norge ansvarar vi för 98 % av det europeiska beståndet av storlom (utanför Ryssland). Vidare häckar ungefär en tredjedel av Europas smålommar (utanför Ryssland) i de nordiska länderna.

 

Projekt LOM startades upp 1994 som ett gemensamt initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening, och sedan år 2000 bedrevs arbetet som en fristående ideell förening. Från hösten 2015 är Projekt LOM en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige.

 

Inom ramen för Projekt LOM:s generella syfte att främja informations- och fågelskyddsarbete samt forskning om lommarna är övervakning och uppföljning av storlommens och smålommens häckningsutfall i Sverige en prioriterad verksamhet, byggd på frivilliga insatser. Under senare år har drygt 150 personer varit engagerade i inventeringar som täckt upp ungefär 5 % av det svenska beståndet av storlom och 10 % av smålomsbeståndet.

 

Du är VÄLKOMMEN att stödja eller medverka i arbetet; genom att rapportera om häckningsförekomster av storlom eller smålom, eller genom en årlig avgift på 120 kr. Information om hur rapporteringen går till finner du under fliken ”rapportera”. Naturligtvis är det ”fritt fram” att göra både och. Avgiften betalas in till plusgiro 19 94 99-5. Viktigt att notera att inbetalningen avser Projekt LOM och glöm inte att anteckna namn och adress, gärna också telefon och e-postadress. Tyvärr får vi varje år några inbetalningar som inte går att spåra.