Årliga inventeringsrapporter

Varje år görs en bedömning av storlommens och smålommens häckningsutfall, baserad på en sammanvägd bedömning av resultaten från starten av Projekt LOM 1994 och framåt, och uppdaterad med hänsyn till utfallet under det senaste året. De årliga sammanställningarna från 2001 och framåt finns tillgängliga som pdf-filer.

Dessutom publiceras med några års mellanrum en sammanställning i ”Fågelåret”. Den senaste sammanställningen som avser 25-årsperioden 1994-2018 kan hämtas hem via Publikationer och rapporter.

För frågor och information om inventeringarna och uppföljningen av de två lomarternas häckningsutfall är du välkommen att kontakta Mats Eriksson; tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33, e-post eriksson.tommered@telia.com.