Projekt- och ledningsgrupp

Kontaktperson, sammankallande och rapportmottagare:

Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome
telefon: 070-609 94 33
e-post: eriksson.tommered@telia.com

Representant för styrelsen för BirdLife Sverige:

Lotta Berg, ordförande
telefon: 0708-81 28 14,
e-post: lotta.berg@birdlife.se

Övriga personer:

Börje Dahlén
mobil: 070-22 68 331
e-post: borje.dahlen@telia.com

Henrick Blank
mobil: 070-304 10 11
e-post: henrick.blank@yahoo.se

Uno Skog
mobil: 070-531 45 46
e-post: uno.skog@gmail.com

Leif Carlsson
mobil: 016-51 41 81, 070-241 29 32
e-post: mihack11@gmail.com

Peter Lindberg
mobil: 070-209 23 15
e-post: peter.lindberg@bioenv.gu.se

Foto: Roffe Andersson