Artfaktablad

Bilderna på lommarna hämtade från Lars Jonssons fina bok ”Lommar”.
Ett tack till författaren som välvilligt ställt bilderna till förfogande.


BirdLife Internationals och IUCN:s rödlistebedömningar för Europas fågelarter, 
Här är fler länkar med information om fågelskydd, status och trender hos bl.a. lommarna

 

Artfaktainformation från ArtDatabanken
Artfakta med länkar direkt till
storlomsmålomsvartnäbbad islom,  och vitnäbbad islom.

 

https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0 och https://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/EuropeanRedListOfBirds_June2015.pdf för mer detaljerad information.

 

Detaljdata återfinns via https://www.iucnredlist.org/details/22697834/1 för storlom,
https://www.iucnredlist.org/details/22697829/1 för smålom,
https://www.iucnredlist.org/details/22697842/1 för svartnäbbad islom
och https://www.iucnredlist.org/details/22697847/1 för vitnäbbad islom.

 

EU-kommissionens rapportering om populationsnivåer och trender hos Europas fågelarter, i linje med artikel 12 i Fågeldirektivet, 
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm. Direktlänkar med data för perioden 2008-2012 för storlom, https://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A689, smålom https://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-Aoch https://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-B, svartnäbbad islom https://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A003 och vitnäbbad islom https://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A502.

 

Wetland Internationals skattningar av världspopulationerhttps://wpe.wetlands.org/, med artvisa länkar för storlom, https://wpe.wetlands.org/search?offset=1&form%5Bspecies%5D=Gavia+arctica&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
smålom https://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+stellata&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
svartnäbbad islom https://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+immer&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5
och vitnäbbad islom https://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+adamsii&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5

 

Helsingsforskommissionens (HELCOM) rödlistebedömningar för arter i Östersjönhttps://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species och https://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds vad gäller fåglar. Detaljinformation för storlom, https://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20arctica%20(wintering%20population).pdfoch smålom https://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20stellata%20(wintering%20population).pdf