1 november, 2015

LOM-hört 43 hösten 2015

Ordföranden har ordet

Många av oss kommer nog att minnas sommaren 2015 som en av de blötare, men för egen del tycker jag nog att det mellan lågtrycksfronterna också blev flera tillfällen till att vara utomhus. Men ofta lockade besöken vid lomsjöarna mer till att spana efter just lommar än till att ta ett dopp.
Men visst har det regnat en hel del. För egen del kunde jag notera att vattennivån steg med ungefär 20 cm under mindre än en vecka i början av juni i en del sjöar i södra Västergötland, efter några dagar med häftiga regnfall och under den tid på året då många lompar – av båda arterna – ligger på bo. Det är ännu för tidigt att kunna bedöma årets häckningsresultat, men om liknande har hänt på andra håll kan ganska många häckningar av framför allt storlom ha drabbats.
Vid årets årsmöte i april skedde det några ommöbleringar i styrelsen. Henrick Blank hade avsagt sig ett omval som ordförande, men har stannat kvar som ledamot. Vidare lämnade Jenny Pleym styrelsen, efter att ha varit med som bland annat sekreterare i flera år. I min egenskap av nyvald ordförande vill jag tacka Jenny för dina insatser i många år och hoppas på att du både tar väl hand om dina västgötaspetsar och håller fortsatt uppsikt över storlommarna i den närbelägna Frisjön. Och naturligtvis också ett tack till Henrick, i din roll som ordförande under flera år. Läs resten av ledaren i bifogat  LOM-hört-43-höst-15

 

Innehåll nr 43

Ordföranden har ordet
LOM-Hört med e-post
Årets inventeringar – sänd in dina rapporter
Projekt LOM – en arbetsgrupp inom SOF-BirdLife – ! eller ?
Vykort
Peter Lindberg – LOM-pristagare 2015
Lommar med satellitsändare – ny och spännande kunskap i snabb takt
Lommar med satellitsändare – också för storlommen
Lom i regnet.

Dela gärna