Matningsdags. Foto: Leif Strandberg

22 januari, 2020

LOM-hört 51 hösten 2019

Vi har just avslutat ännu en häckningssäsong med Projekt Lom, den 26:e sedan starten 1994. Till dags dato – när jag skriver detta den 6 november – har ungefär 130 personer hört av sig med sina inventeringsresultat, eller meddelat att man har lagt in dem på Artportalen. Stort tack till er alla, och inte minst de nya medarbetare som jag har varit i kontakt med under våren och sommaren. Jag hoppas att du känner dig VÄLKOMMEN, och att du även under kommande år får möjlighet att medverka i vår långsiktiga uppföljning av hur det går för två fågelarter som vi har ett internationellt ansvar för. Många av er har också skickat över bilder av lommar och deras häckningsmiljöer, och några av dem har kommit till användning i detta och tidigare nummer av Lom-Hört. Självfallet ett STORT TACK för dessa bidrag.

 

Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört 51 hösten 19

 

Dela gärna