Reflektion. Foto: Kristina Eriksson

24 april, 2019

LOM-hört 50 våren 2019

2018 blev den 25:e säsongen med Projekt Lom. En kortfattad sammanfattning blir som följer: Det går ganska bra för storlommen, även om det finns trender i bland annat ungarnas överlevnad som är oroande och som vi behöver förstå bättre. Bilden är betydligt mer bekymmersam för smålommen, med en låg ungproduktion och en långsiktig försämring av häckningsresultatet i stora delar av landet. Mycket tyder på att en ändrad predationsbild kan ligga bakom. Men även här behöver vi bättre kunskap, för att kunna ge rekommendationer om meningsfulla åtgärder. Mer information om de långsiktiga trenderna finns längre fram i det här numret av Lom-Hört.

 

Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört 50 våren 19

 

Dela gärna