21 december, 2018

LOM-hört 49 hösten 2018

Vi har just avslutat den 25:e häckningssäsongen sedan Projekt LOM startades upp 1994, som ett gemensamt initiativ av Svenska Naturskyddsförening och Sveriges Ornitologiska Förening. Över åren har drygt 550 personer medverkat med information om storlom eller smålom på tänkbara häckningsplatser under åtminstone ett år, och en kärntrupp på 45 personer har medverkat under minst 20 år.

På basis av er samlade arbetsinsats har vi kunnat följa trender och häckningsnivåer hos två fågelarter, storlommen och smålommen, där vi har ett internationellt ansvar. För båda arterna gäller ju att huvuddelen av de europeiska bestånden (utanför Ryssland) häckar i Sverige, Finland och Norge.

Projekt LOM startades upp mot bakgrund av farhågor för en låg ungproduktion och komplex hotbild. Dagens bedömning är att häckningsutfallet för storlommen ligger i nivå med vad som krävs för att kompensera för den årliga dödligheten, medan situationen för smålommen är fortsatt bekymmersam. Och hotbilden idag är om möjligt mera komplex och sammansatt än för 25 år sedan, med nya anspråk på naturmiljöer för utbyggnader av skilda slag och miljögifter, såsom högfluorerade ämnen (PFAS), som inte fanns med i bilden för några årtionden sedan.

Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-49-hösten-18

 

I detta nummer:

25 år med Projekt LOM

Årets inventeringar – sänd in dina rapporter.

Rökt smålom?

Ny hemsida

Missfärgade storlommar

Kvicksilver och PFAS i fiskgjuseägg

Magisk morgon i lom-riket (Sune Carlsson)

Namn och kuriosa kring svartnäbbade islommen

 

 

Dela gärna