1 mars, 2018

LOM-hört 48 våren 2018

Välkommen till den 25:e säsongen med Projekt LOM

De är väl få människor med det minsta intresse för sin omgivning och den natur man vistas i som inte låter sig fascineras och påverkas av lommarna, deras repertoar av olika läten, storlommens grupperingar och ritualer ute på sensommarsjön eller smålommens ödesmättade rop. Vi har detta gemensamt med de som levt före oss i den här delen av världen. Överallt på Norra Halvklotet där en eller flera av världens totalt fem lomarter förekommer figurerar lommarna i berättelser, myter och folktro. Så bevarandet av livskraftiga bestånd av lommarna är kanske ett kulturpolitiskt intresse i lika stor utsträckning som en natur- och fågelskyddsfråga.
Vi är alltså inte ensamma om vårt intresse och vår fascination för lommarna – vi delar detta med många andra, både i ett geografiskt och historiskt perspektiv. Kanske den insikten kan bli en inspiration till att vara med i inventeringsarbetet också i år – 2018 blir den 25:e säsongen sedan Projekt LOM startades upp 1994. Ni är alla VÄLKOMNA, nytillkomna såväl som veteraner som har varit med i stort sett varje år sedan starten – ni behövs alla i vårt samlade arbete. Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-48-våren-18

 

Innehåll nr 48

Årsavgiften för 2018
VÄLKOMMEN till årets inventeringar.
Börje Flygar – en LOM-veteran har lämnat oss.
Inventeringsresultatet 2017
Kvicksilver och insamling av okläckta lomägg
Lommar på engelska – några personliga funderingar
Smålomsdrama med kanadagäss – en bildberättelse av Brita Edberg

Dela gärna