Foto: Bengt Lundell

1 november, 2017

LOM-hört 47 hösten 2017

Tack till er alla för ännu en LOM-säsong

Med häckningssäsongen 2017 just bakom oss har Projekt LOM varit verksamt i 24 år. Flertalet av er har redan hört av sig med årets rapportering eller lagt in sina uppgifter på Artportalen, och till er alla vill jag rikta ett STORT TACK för er medverkan. Och har du inte fått någon respons och bekräftelse från min sida att jag har tagit del av din rapportering – jättebra om du hör av dig så att vi kan reda ut det hela. Och till dig som ännu inte har rapporterat – jättebra om du hör av dig utan att dröja alltför länge.
Våren och sommaren 2017 känne-tecknades av ganska torrt men kyligt väder i stora delar av landet. För andra året i följd var vattennivåerna i många storlomssjöar under det normala, och gissningsvis låg en del boplatser svåråtkomligt till, ganska högt över strandlinjen. Det återstår att bedöma om och hur detta kan ha påverkat storlommens häckningsutfall – vi får avvakta de rapporter som ännu inte har sänts in. Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-47-höst-17

 

Innehåll nr 47

TACK till er alla för ännu en LOM-säsong
Årets inventeringar – sänd in dina rapporter.
Personbyte i LOM-ledningsgruppen: STORT TACK till Owe Arnoldsson och Börje Dahlén hälsas välkommen
Nya artfaktablad
Smålommar med satellitsändare – DIVER-projektet i sin slutfas.
Storlommar med satellitsändare – projektplanerna läggs på hyllan tills vidare
Äldsta lombilden? – hällristningarna vid Nämforsen.
Hotbild och hemligheter – Lomsäsongen 2017 (Karen Lund)

Dela gärna