1 mars, 2017

LOM-hört 46 våren 2017

Välkommen till ännu ett år med Projekt LOM

Nu är det snart dags för den 24:e säsongen för Projekt LOM, sedan starten 1994. Naturligtvis hoppas jag på din medverkan också i år.
Under den gångna hösten har vår hemsida gjorts om och den här nu länkad till Sveriges Ornitologiska Förenings, eller SOF-BirdLife’s, hemsida, med adressen https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/projekt-lom/. STORT TACK till Erik Larsson som i många år haft ansvar för den gamla hemsidan under flera år, och Anders Lundquist vid SOF:s kansli för arbetet med den nya.
En ”nygammal” nyhet är att vi har tagit fram nya versioner av informations- och vädjandeskyltarna för de två lomarterna, efter förfrågningar från några av våra rapportörer. Men vi bygger inte upp något lager, utan skyltarna kan hämtas från hemsidan som pdf-filer och sedan fixar man normalt utskrifter och inplastning på egen hand. Mer information finns längre fram. Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-46-våren-17

 

Innehåll nr 46

VÄLKOMMEN till ännu ett år med Projekt LOM
Hemsidan
Årsavgiften för 2017 – ändrat plusgirokonto
Informationsskyltar
VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar
Inventeringsresultatet 2016
Rapportera även om vindkraftverk
Skiljer sig häckningsutfallet mellan ensam- och kolonihäckande smålommar?
Att individuellt särskilja och könsbestämma storlommar i fält
Smålommar och havsbaserade vindkraftverk
Torbjörn Johansson är inte bland oss längre

Dela gärna