1 november, 2016

LOM-hört 45 hösten 2016

Välkommen till nygamla Projekt LOM

Den 23:e säsongen efter att Projekt LOM startades upp 1994 är nu till ända. Jag hoppas att det har blivit tillfälle till fina naturupplevelser, vid lomsjöar och -tjärnar såväl som på annat håll.
Våren och sommaren 2016 blev ganska torr. Även om lågtryck och regnfronter som drog in över landet kännetecknades förhållandena i stort, både på landbacken i lomsjöarna, av ganska torra förhållanden. I många storlomssjöar har vattennivån under hela häckningsperioden legat under det normala, åtminstone i landets södra och mellersta delar. Om och hur detta kan ha påverkat storlommens häckningsutfall är ännu för tidigt att uttala sig om – vi får avvakta de rapporter som ännu inte har sänts in, innan man kan göra någon bedömning.
Projekt LOM är nu en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening, eller SOF-Birdlife. Genom att samverka med landets partnerorganisation för BirdLife International får vi mera muskler i det fågelskyddsarbete som berör lommarna än om vi arbetar på helt egen hand. Några förändringar vad gäller vårt fortsatta arbete blir det knappast, men information om den nya arbetsordningen finns längre fram i detta nummer av LOM-Hört. De årliga inventeringarna kommer även framöver att utgöra ryggraden. Som redan sagts ett antal gånger – värdet av långsiktiga inventeringsserier har gång på gång visat sig vara värdefulla, för många olika arter och ibland i sammanhang som ingen kunde förutse när man startade upp arbetet. Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-45-höst-16

 

Innehåll nr 45

Välkommen till nygamla Projekt LOM.
Nu är vi en arbetsgrupp inom SOF-BirdLife.
Nya ekonomirutiner och ändrat plusgirokonto.
Årets inventeringar – sänd in dina rapporter.
Karen Lund avtackas som kassör – men inte som LOM-inventerare.
Maja Rappe och Anders Nilsson – LOM-pristagare 2016.
Thomas Landgren är inte med oss längre.
Bättre koll på storlomstrafiken – en satsning av Föreningen Södermanlands Ornitologer.
Lomflottar.

Dela gärna