1 mars, 2016

LOM-hört 44 våren 2016

Ordföranden har ordet.

VÄLKOMNA till ännu ett år med Projekt LOM, det 23:e sedan starten 1994. Tillsammans har vi under drygt 20 års tid byggt upp en god kunskap om hur det går för de två lomarterna. För storlommen kan vi glädjas åt en mer optimistisk bedömning än vid mitten av 1990-talet medan vår prognos för smålommen är mer problematisk.
Genom att följa lommarnas häckning långsiktigt, år efter år, bidrar vi inte bara med fundamental basinformation för två fågelarter där vi i nordiska länderna har ett internationellt ansvar. Fåglar av skilda arter har visat sig vara viktiga indikatorer på olika slags miljöstörningar – genom att följa variationerna i numerär och häckningsutfall får vi hintar om i vilka miljöer det kanske händer saker som inte bara är till nackdel för fåglarna utan också för oss själva. Under den gångna hösten kunde vi publicera en rapport som visar på att en försämrad överlevnad av storlommens ungar mycket väl kan vara kopplad till en fortsatt hög exponering för kvicksilver för fiskätande fåglar, såväl som för människor. Genom Projekt LOM drar vi alltså vårt strå till stacken till miljöarbetet, även i ett bredare miljöperspektiv. Läs resten av ledaren i bifogat LOM-hört-44-vår-16

 

Innehåll nr 44

Ordföranden har ordet
LOM-hört med e-post
Årsavgiften för 2016
Årets LOM-inventeringar – den årliga påminnelsen om inventeringsmetod och andra praktikaliteter
Inventeringsresultatet 2015
Ny rapport om storlomsungarnas överlevnad
Storlommar med satellitsändare – planeringen fortsätter
Projekt LOM – en arbetsgrupp inom SOF-BirdLife
Som jag ser det …..
Kallelse till årsmöte (sista sidan)

Dela gärna